سپتامبر 15, 2016

علتهای وزوز گوش و درمانهای آن

نویسنده : دکتر اکبر بیات وزوز گوش به حالتی گفته می شود که یک فرد بدون اینکه در محیط اطرافش صدایی وجود داشته باشد، در گوش […]
سپتامبر 15, 2016

پارگی پرده گوش و درمان آن

پرده گوش پرده گوش سطحی حدود 1 سانتیمتر و ضخامتی حدود 1/0 میلیمتر دارد و در انتهای مجرای گوش خارجی قرار می گیرد. همانطور که در […]
سپتامبر 15, 2016

پیرگوشی

نویسنده : دکتر اکبر بیات پیر گوشی چیست؟ و از چه سنی شروع می شود؟ همان طور که با افزایش سن بخشهایی از بدن ما مانند […]
سپتامبر 15, 2016

کاهش شنوایی در کودکان

نویسنده : دکتر اکبر بیات کاهش شنوایی در کودکان؛ یک بیماری بدون علامت ولی بسیار ناتوان کننده است کاهش شنوایی در کودکان می تواند منجر به […]