می 15, 2017

منیر بیماری قابل کنترل

منیر بیماری قابل کنترل نویسنده : دکتر اکبر بیات در مورد علت ایجاد این بیماری، و نحوه درمان آن نظرات بسیار مختلفی وجود دارد که این […]
فوریه 23, 2017

بیماری مینیر

نویسنده : دکتر محمد رضا شکوری   بیماری مینیر   گوش داخلی در انسان ها دو وظیفه  مهم و حیاتی را بر عهده دارد که شامل […]
ژانویه 28, 2017

انحراف بینی

نویسنده : دکتر اکبر بیات انحراف بینی انحراف بینی و کجی در ظاهر بینی دو مقعوله جدا از هم هستند هرچند در اغلب افرادی که ظاهر […]
دسامبر 15, 2016

شكستگي بيني و مراقبتهاي آن

شكستگي بيني و مراقبتهاي آن بینی و شکل آن یکی از مهمترین  ارکان زیبایی صورت به شمار می آید .استخوان بيني به واسطه شکل اصلی آن […]