می 15, 2017

منیر بیماری قابل کنترل

منیر بیماری قابل کنترل نویسنده : دکتر اکبر بیات در مورد علت ایجاد این بیماری، و نحوه درمان آن نظرات بسیار مختلفی وجود دارد که این […]
فوریه 23, 2017

بیماری مینیر

نویسنده : دکتر محمد رضا شکوری   بیماری مینیر   گوش داخلی در انسان ها دو وظیفه  مهم و حیاتی را بر عهده دارد که شامل […]
ژانویه 22, 2017

سرگیجه

نویسنده : دکتر علیرضا توفیقی سرگیجه  تعریف : سر گیجه واقعی به این معنا می باشد که فرد احساس می کند خودش یا محیط پیرامونش در […]